Places Miejsca

– Wenecja –

„Być w Wenecji,
to jakby zjeść całe pudełko czekoladek z likierem naraz”
– Truman Capote –

– Japonia –

“Cóż za dziwne uczucie!
Żyć obok
kwitnących wiśni.”
– Kobayashi Issa, Poems –

– Sylt –

– Miejsca –

„Praw­dzi­wa podróż od­kryw­cza nie po­lega na poszu­kiwa­niu no­wych lądów,
lecz na no­wym spoj­rze­niu.”
– Marcel Proust –

TOP