service foto pubblicitarie pl

Zdjęcia reklamowe

Zdjęcia są niezbędnym elementem każdej strony internetowej, ich jakość determinuje nie tylko odbiór produktu, ale również opinię na temat firmy. Wbrew powszechnej opinii, fotografia nie jest obiektywna. Ten sam produkt może być pokazany na wiele sposobów, zależnie od celu i efektu, jaki zamierza się uzyskać. Bardzo ważna rola jaką zdjęcia odgrywają w reklamie sprawia, że do ich wykonania prawie zawsze konieczne jest zwrócenie się do fotografa profesjonalisty.

Nasze zdjęcia:

Wykonujemy zdjęcia w formacie RAW oraz HDR ze względu na możliwości jakie dają te dwa formaty w fazie obróbki.
Format RAW jest nieskompresowanym sposobem zapisu zdjęcia, który pozwala na uniknięcie strat jakości, a w konsekwencji daje większe możliwości niż jakikolwiek inny format regulacji parametrów zdjęcia (ekspozycji, balansu bieli itp.).
HDR (High Dynamic Range) jest techniką, która polega na wykonaniu wielu zdjęć o identycznym kadrze, ale różnym naświetleniu. W efekcie obróbki powstaje obraz o bardzo dużej rozpiętości tonalnej. Dzięki tej technice staje się możliwe pokazanie jednocześnie wnętrza oraz widoku z okna, tak, by obydwa były prawidłowo naświetlone (unikając najczęstszej sytuacji, w której wnętrze jest niedoświetlone a pejzaż prześwietlony)

Jak pracujemy:

  • sesja zdjęciowa zawsze poprzedzona jest rozmową z klientem, w której ustalamy szczegóły zdjęć takie jak ich ilość, styl, format, ewentualne uczestnictwo pracowników lub modeli/aktorów.
  • w czasie wstępnej rozmowy ustalamy czy sesja zdjęciowa odbędzie się w miejscu gdzie znajduje się produkt czy w studiu fotograficznym z użyciem lamp i tła. Jeśli sesja zdjęciowa odbędzie się w miejscu, w którym znajduje się produkt, prosimy klienta, żeby przygotował pomieszczenia i produkty odpowiedni sposób, tak, jak chciałby żeby były pokazane na zdjęciach
  • we wstępnej rozmowie czas trwania zdjęć może być ustalony jedynie w przybliżeniu, ponieważ zależy on od ilości zdjęć i od charakteru samego fotografowanego obiektu
  • pod koniec zdjęć prosimy o autoryzację podpisaną przez pracowników, którzy pojawili się na zdjęciach
  • obróbka zdjęć trwa mniej więcej 4-5 dni
  • gotowe zdjęcia dostarczamy w oryginalnej rozdzielczości przez upload na ftp, przez wetransfer lub na DVD

skontaktujsieznami

TOP